شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦
صفحه اصلی > پیوندهای فوتر > مراکز نمایشگاهی کشور 
مراکز نمایشگاهی کشور

ردیف شهر تلفن نمابر پست الکترونیک وب سایت
1 شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق (کرمان) 034-32476733 034-32476593 www.kermanfair.com
2 نمایشگاه بین المللی اصفهان 2606605(0311) 2611604(0311)  - www.isfahanfair.ir
3 نمایشگاه بین المللی ارومیه - - -
www.urmiafair.com
4 نمایشگاه بین المللی اردبیل 5514740(0451) 5514740(0451)  - www.ardabilfair.ir
5 نمایشگاه بین المللی اراک 4130 540(0861) 5404130(0861)
 - www.arak-fair.com
6 نمایشگاه بین المللی اهواز 3372 376(0611) 3372 376(0611)  - www.ahwazfair.net
7 نمایشگاه بین المللی بوشهر 4553345-9(0771)
4553350(0771)
info@busheh-fair.com www.bushehr-fair.com
8 نمایشگاه بین المللی تبریز 6373851 (0411) 6373850(0411)
 - www.tabrizfair.ir
9 نمایشگاه بین المللی رشت 6690954-7(0131) 6690989(0131)  - www.rashtfair.com
10 نمایشگاه بین المللی شیراز 6200045(0711)
6200047(0711)
-
www.farsfair.ir
11 نمایشگاه بین المللی شهر کرد     -

12 نمایشگاه بین المللی قزوین 3362530(0281)
 3362535(0281)  - www.qifc.ir
13 نمایشگاه بین المللی
کرمانشاه
 8371033(0831) 8371033(0831)
-
www.krfair.ir
14 نمایشگاه بین المللی کیش  4421571(0764) 4421047(0764)
-
www.kishfair.com
15 نمایشگاه بین المللی کاسپین (زنجان) 22902878-9  22902798 info@caspianieco.com www.caspianieco.com
16 نمایشگاه بین المللی مشهد  5013000(0511)  5018000(0511) -
www.expo.ir
17 نمایشگاه بین المللی همدان  2548685(0811) 2548685(0811)
 - www.hamedanfair.ir
18 نمایشگاه بین المللی یزد 7259034(0351)
7259034(0351)
 -
19 نمایشگاه بین المللی کردستان 3247113(0871)
3291366-7
3249023(0871) kurdfair@yahoo.com www.kurdfair.ir
20
نمایشگاه بین المللی گلستان 32640600(017)
32640664(017)
info@golestanexpo.ir www.golestanexpo.ir
21
نمایشگاه های دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی 45359400-6(044)
45359400-6(044) - www.ieowao.com
UFI Member
BIE Member
  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1396
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت نمایشگاههای بین المللی ايران می باشد.