يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٦
صفحه اصلی > ارتباط با ما > تماس با ما 
تماس با ما
مراکز اطلاع رسانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
تلفن گویا

21912960-62

مرکز مخابرات و تلفنخانه

21918

نمابر
22662673 - 22662672
آدرس  بزرگراه چمران - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی - صندوق پستی 1491 - 19395
پست الکترونیک

office@iranfair.com

شکایات shekayat@iranfair.com

درخواست ملاقات حضوری با مدیران شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

نام خانوادگی

سمت تلفن پست الکترونیک
آقای اسفهبدی معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاهها 22662667 h.esfahbodi@iranfair.com
آقای امیر مکری عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل 
22662789 amirmokri@iranfair.com
آقای فائقی عضو غیر موظف هیات مدیره

آقای پیرمؤذن
عضو هیات مدیره

آقای قوام شهیدی
عضو هیات مدیره

آقاي پناهنده سرپرست حوزه مدیرعامل 22662668
آقای ترکاشوند مشاور مدیرعامل و مدیر حراست حوزه تجارت خارجی 22662480 torkashvand@iranfair.com
آقای سعادتی پور مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 22662662 m.saadatipour@iranfair.com
آقای مظفر معاون اداری و مالی 22662665 mozafar@iranfair.com
آقای میرظفرجویان معاون امور فنی و مهندسی 22662810 zafar@iranfair.com
آقای قنبری معاون امور نمایشگاهی 22662697 ghanbari@iranfair.com
آقای مجیدی مدیر امور نمایشگاههای داخلی 22662689 majidi@iranfair.com
آقای علوی مدیر امور نمایشگاههای خارجی 22662690 alavi@iranfair.com
آقای خوش الحان مدیر ساختمان و تاسیسات 22662777 khoshalhan@iranfair.com
آقای رنجبران مدیر طراحی و غرفه آرایی 22662816 ranjbaran@iranfair.com
آقای میرمیران مدیر امور اداری 22662686 mirmiran@iranfair.com
آقای رنجبر کهن ذیحساب و مدیر امور مالی 22662676 m.ranjbar@iranfair.com
آقای احسانی
مدیر برنامه ریزی و اطلاع رسانی
22662678 ehsani@iranfair.com
آقای رشیدی مدیر امور اجرایی 22662698
آقای عزیزی مقدم مدیرامور بازاریابی 22662685 azizi@iranfair.com
آقای داداشی مشاور مدیرعامل و مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات 21912418 shekayat@iranfair.com

 

UFI Member
BIE Member
  • دفتر رهبری
  • ریاست جمهوری
  • دولت
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پیام رهبر در سال 1396
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شرکت نمایشگاههای بین المللی ايران می باشد.